Kadra pedagogiczna 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marian Fujak Dyrektor szkoły; Muzyka, plastyka

NAUCZYCIELE

mgr Małgorzata Gronkiewicz Wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Bogumiła Prorok Nauczanie zintegrowane; Wychowawca kl. I
mgr Mirosława Polak Nauczanie zintegrowane; Wychowawca kl. II
mgr Stanisława Klauzner Nauczanie zintegrowane; Wychowawca kl. III
mgr Jolanta Zwolińska-Ramza Matematyka, zajęcia komputerowe; Wychowawca kl. IV
mgr Magdalena Dębińska Język polski, historia i społeczeństwo; Wychowawca kl. Va
mgr Jolanta de Abgaro Zachariasiewicz Wychowanie fizyczne; Wychowawca kl. VB
mgr Katarzyna Lenart-Wolf Przyroda, biologia, biblioteka; Wychowawca kl. VI
mgr Magdalena Pindel Język polski; Wychowawca kl. VII
mgr Janusz Suwaj Język angielski; Wychowawca kl. VIII
mgr Elżbieta Talaga Język niemiecki
mgr Daniel Paleczny Matematyka, fizyka, zajęcia informatyczne;
mgr Elżbieta Sikora Chemia; Technika;
mgr Jolanta Paździora Geografia, WOS
mgr Paweł Prorok Wychowanie fizyczne; Historia;
mgr Piotr Wajdzik Edukacja dla bezpieczeństwa;
ks. Przemysław Bialik Religia – klasy V-VII
s. Ewelina Religia – klasy I-VI
mgr Barbara Zycha Pedagog szkolny