Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbędą się 20 listopada (wtorek) od godziny 17:00, zgodnie z informacjami przekazanymi dzieciom przez wychowawców klas.

Ogłoszenia 2018/2019