Zebrania klasowe z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami odbędą się w środę 25 kwietnia od godziny 17:00, zgodnie z ustaleniami podanymi przez wychowawców klas.

Ogłoszenia 2017/2018